Vroedvrouw, lactatiekundige & draagconsulente

Prenatale consultatie

Zwanger? Proficiat!

Met al die veranderingen in je lichaam heb je vast veel vragen. Een vroedvrouw is het eerste aanspreekpunt tijdens de (prille) zwangerschap. De vroedvrouw zal de zwangerschap mee opvolgen, geeft antwoord op al je vragen en biedt een luisterend oor.

In een eerste gesprek kunnen we elkaar beter leren kennen en ingaan op je behoeftes en verwachtingen. Je kan er terecht met al je vragen rond je zwangerschap.

Naargelang jullie noden worden er vervolgconsultaties ingepland zodat er dieper kan worden ingegaan op alle informatie rond arbeid en bevallen, voeding, verzorging van de pasgeborenen en zoveel meer.

Daarenboven wordt er gecontroleerd of alles goed gaat met je zwangerschap. Dit door de volgende items te controleren:

  • De harttonen van de baby (vanaf 12 weken zwangerschap)
  • De ligging van je baby nakijken
  • Het opmeten van je buik om de groei van je baby te controleren.
  • Je bloeddruk controleren
  • Indien medisch aangewezen: een bloedafname en/of urinestaal

Wat mag je meebrengen/klaarleggen?

  • Moederboekje
  • 3 klevertjes van je mutualiteit
  • Recente bloeduitslagen (zo je deze hebt)
  • Je bloedgroepkaartje
  • Een geheugensteuntje met al je vragen

Waar heb je recht op?

Je hebt recht op minimum 12 consultaties bij de vroedvrouw in je zwangerschap. Dit aantal staat los van de postnatale zorgen of de opvolging bij je gynaecoloog. Je kan dus geen consulten “sparen” om zo extra postnatale consulten te hebben. De niet opgenomen prenatale consulten ben je met andere woorden gewoon kwijt.

Als praktijk zijn wij geconventioneerd en werken we volgens de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de mutualiteit de kosten van de consultatie volledig en rechtstreeks aan ons vergoed.
Het enige dat je bij een vroedvrouw (postpartum) zelf dient te betalen is een éénmalige dossier - en materiaal kost. Vele hospitalisatieverzekeringen zullen deze kost 100% terug vergoeden.

facebookinstagram